Statistikk

Bryggerier

Antall bryggerier, topp 10

Innbyggere pr bryggeri, bunn 10

Innbyggere pr bryggeri, topp 10

Pol

Antall pol, topp 10

Innbyggere pr pol, bunn 10

Innbyggere pr pol, topp 10

Pub

Antall puber, topp 10

Innbyggere pr pub, bunn 10

Innbyggere pr pub, topp 10

Hexmap